Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Dịch "tẩu hỏa nhập ma" như thế nào?

Làm sao để thành một người dịch giỏi? Bạn cần phải hiểu rõ ý nghĩa, sắc thái của từ ngữ (tiếng mẹ đẻ). Việc này không dễ nếu bạn không rèn luyện tư duy về ngôn ngữ và diễn đạt.

Ví dụ từ "tẩu hỏa nhập ma" nghĩa là thế nào? Bạn không thể dịch nếu không giải thích ý nghĩa của nó một cách đơn giản hơn. Vì tiếng Anh, tiếng Nhật có lẽ không có từ tương đương nên bạn sẽ phải DỊCH THEO Ý NGHĨA của từ.

Đó là: Bị điên vì học hành không đúng cách hoặc học nặng mà không hiểu nội dung.
Tiếng Anh: to become mad because learning hard by improper methods or without understanding
Tiếng Nhật: 不適切な勉強法で精一杯に勉強して発狂すること

Hoặc đơn giản là: Phát điên vì học sai cách
= to become mad because of improper learning methods
= 間違った勉強法で気が狂う

Trong dịch thuật, không phải lúc nào bạn cũng tìm được cụm từ tương đương (về ý nghĩa, sắc thái, ...) nên bạn cần dịch sao cho sát nghĩa nhất.