Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Dịch nối câu tiếng Nhật

Nối câu tiếng Nhật là gì?

Nối câu nghĩa là nối các ý bằng "Vて / Nで" hay "V(ます)/ Nであり". Ví dụ:

彼は留学生,今大学で経済を勉強している.
Cậu ấy là du học sinh và hiện nay đang học kinh tế ở đại học.
He's a foreign student and is studying economy in an university now.

お金を稼いで貯金すればいつか豊かになる.
Nếu bạn kiếm tiền và để dành thì lúc nào đó bạn sẽ giàu có.
If you earn money and save it, you will get rich someday.

フリーランサーをしており,スキルアップも目指しています.
Tôi đang làm việc tự do và cũng đang nhắm tới nâng cao kỹ năng.
I'm a freelancer and am aiming for skill up, too.

彼女は優秀な学生であり,明るい性格を持っている.
Cô ấy là học sinh ưu tú và có tính cách tươi sáng.
She is an excellent student and has a bright character.

Cách dịch nối câu tiếng Nhật: "VÀ" (and)

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Dịch tiếng Nhật rất dễ, nếu bạn phân tích được thành phần câu

Điều quan trọng khi dịch câu văn tiếng Nhật vẫn là phân tích được thành phần câu, gồm có 2 thành phần chính là CHỦ THỂ ("chủ ngữ"), sau đó là HÀNH ĐỘNG / TÍNH CHẤT / MÔ TẢ ("vị ngữ"), ngoài ra là các bổ ngữ. Các bổ ngữ này có thể bổ nghĩa cho chủ thể, hay cho hành động, hay bổ nghĩa cho một bổ ngữ khác.

Ví dụ câu văn sau:
人生とは本人が主役のドラマみたいなものだ

Ở đây とは là để chỉ sự định nghĩa, tức là "LÀ".

人生とは~ = Cuộc đời là ~

Mô tả của chủ thể này là ものだ ("thứ, đồ"):

人生とは~ものだ = Cuộc đời là thứ ~

本人が主役のドラマみたいな là BỔ NGỮ bổ nghĩa cho もの. Tại sao có thể khẳng định như vậy?

Bởi vì nó có dạng tính từ (みたいな: Adj-"na") và phần phía trước 本人が主役のドラマ đi kèm với みたいな để tạo thành bổ nghĩa cho もの.

みたいな = giống như
=> 人生とは~みたいなものだ = Cuộc đời là thứ giống như ~

Cái khó nhất trong câu này chính là dịch được 本人が主役のドラマ. Thực ra thì cụm này có chủ thể là ドラマ, tức là "bộ phim truyền hình" còn 本人が主役 chỉ là bổ nghĩa cho ドラマ mà thôi. Tức là, vấn đề trở nên cực kỳ đơn giản:
本人が主役 = bản thân là diễn viên chính
ドラマ = bộ phim truyền hình
=> 本人が主役のドラマ = bộ phim truyền hình bản thân là diễn viên chính

Tóm lại:
人生とは本人が主役のドラマみたいなものだ
= Cuộc đời là thứ giống như bộ phim truyền hình mà bản thân là diễn viên chính

Nếu bạn phân tích một câu thành Chủ thể, Hành động (hay Tính chất / Mô tả) và phân tích ra các bổ ngữ thì mọi câu văn sẽ cực kỳ đơn giản!

(C) SAROMA TRANSLATION BLOG